logo


ติดต่อเรา


ติดต่อ

งานจัดการทรัพย์สิน
 

 

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เลขที่ 31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์
0-7735-5040