logo

ข่าวประชาสัมพันธ์
การซ่อมปรับปรุง รถบัสโดยสารปรับอากาศ (บุเรงนอง)มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้ว่าจ้างบริษัท ก้าวหน้าบัสบอดี้ จำกัด ดำเนินการซ่อมปรับปรุง รถบัสโดยสารปรับอากาศ หมายเลข
40-0089 สุราษฎร์ธานี