ข้อมูลการข้อให้บริการ


เเป้นบาสในยิมเนเซียม
เนื่องจากจะมีการจัดโครงการเเข่งขันกีฬา ในวันที่ 29-30 ตุลาคม อยากให้มาเช็คความพร้อมระบบไฮโดรลิค ระบบนอต สปริง ห่วงบาสของเเป้นบาสเกตบอลในยิมเนเซียม

ชื่อผู้ติดต่อ
นายนนทวัฒน์ จันอังคารหน่วยงาน
ศูนย์กีฬาและสุขภาพ

หมายเลขติดต่อ
8867

วันที่รับบริการ
2022-09-23

การดำเนินการแก้ปัญหา

ผลการปฏิบัติงาน