ข้อมูลการข้อให้บริการ


ท่อน้ำบริเวณลานพระบิดาแตกตรงข้ามเวทีกลาง
ท่อน้ำบริเวณลานพระบิดาแตกตรงข้ามเวทีกลางทั้งนี้ส่งผลให้รดน้ำบริเวณรอบพระบิดาไม่ได้

ชื่อผู้ติดต่อ
นายพัทธพล พรหมภักดีหน่วยงาน
งานบริหารทรัพย์สิน

หมายเลขติดต่อ
8826

วันที่รับบริการ
2022-09-23

การดำเนินการแก้ปัญหา

ผลการปฏิบัติงาน