ข้อมูลการข้อให้บริการ


ซ่อมพื้นของสำนักงาน จำนวน 40 จุด
ซ่อมพื้นของสำนักงาน จำนวน 40 จุด เนื่องจากแผ่นพื้นมีการลอก ร่อน

ชื่อผู้ติดต่อ
น.ส.ฤทัยกานต์ สักกุณาหน่วยงาน
งานบริหารทรัพย์สิน

หมายเลขติดต่อ
8826

วันที่รับบริการ
2022-10-14

การดำเนินการแก้ปัญหา

ผลการปฏิบัติงาน