ข้อมูลการข้อให้บริการ


ห้องน้ำหน้าห้องสำนักงานเทคโนฯ
แจ้งห้องน้ำชำรุด ชั้น1 โซนUB (ห้องน้ำหน้าห้องสำนักงานเทคโนฯ) มีรายการดังนี้ 1.ห้องน้ำหญิง -สายชำระรั่ว 2 เส้น -ก๊อกน้ำอ่างล้างมือ 2.ห้องน้ำชาย -สายชำระรั่ว2 เส้น

ชื่อผู้ติดต่อ
น.ส.มาริษา เผือกเดชหน่วยงาน
งานบริหารทรัพย์สิน

หมายเลขติดต่อ
8824

วันที่รับบริการ
2022-09-23

การดำเนินการแก้ปัญหา

ผลการปฏิบัติงาน