ข้อมูลการข้อให้บริการ


ฝาครอบไฟเสื่อมสภาพแฟลต3 ห้อง3c2
ฝาครอบหลอดไฟเสื่อมสภาพ ทำให้แสงไฟเป็นสีส้ม

ชื่อผู้ติดต่อ
นายวิบูลย์ ป้องกันภัยหน่วยงาน
สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

หมายเลขติดต่อ
0866082161

วันที่รับบริการ
2022-10-31

การดำเนินการแก้ปัญหา

ผลการปฏิบัติงาน