ข้อมูลการข้อให้บริการ


หน้าต่างบานเฟี้ยม(กระจกหมุน)ติดขัดเสื่อมสภาพ
หน้าต่างบานเฟี้ยมหมุนไม่ไป เสื่อมสภาพ ติดขัด ไม่สามารถหมุดปิดได้ตามปกติแฟลต3 ห้อง3c2

ชื่อผู้ติดต่อ
นายวิบูลย์ ป้องกันภัยหน่วยงาน
สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

หมายเลขติดต่อ
0866082161

วันที่รับบริการ
2022-10-31

การดำเนินการแก้ปัญหา

ผลการปฏิบัติงาน