ข้อมูลการข้อให้บริการ


แอร์เสีย เปิดไม่ติด ไม่ทำงาน
จู่ๆ เครื่องดับไป และเปิดไม่ติดอีกเลยค่ะ ขอให้ช่วยเข้ามาซ่อมในวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2565 เนื่องจากห้องไม่มีการเรียนการสอนในวันนั้น หมายเลขห้อง SB204-SB205

ชื่อผู้ติดต่อ
น.ส.ชัญญาภัค ทับจันทร์หน่วยงาน
ศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง

หมายเลขติดต่อ
0634965641

วันที่รับบริการ
2022-10-05

การดำเนินการแก้ปัญหา

ผลการปฏิบัติงาน