ข้อมูลการข้อให้บริการ


หลอดไฟห้องเก็บของงานสวนที่ตึก LC เสียจำนวน 3 หลอด
หลอดไฟห้องเก็บของงานสวนที่ตึก LC เสียจำนวน 3 หลอด

ชื่อผู้ติดต่อ
นายพัทธพล พรหมภักดีหน่วยงาน
งานบริหารทรัพย์สิน

หมายเลขติดต่อ
0637287033

วันที่รับบริการ
2022-10-03

การดำเนินการแก้ปัญหา

ผลการปฏิบัติงาน