ข้อมูลการข้อให้บริการ


แจ้งซ่อมแอร์ห้องชีวโมเลกุล โครงงาน 3 (SC305)
แอร์ห้องชีวโมเลกุล โครงงาน 3 (SC305) แอร์ไม่เย็นทั้งสองตัว และพัดลมแอร์ด้านหลังไม่หมุน

ชื่อผู้ติดต่อ
น.ส.อรทัย แดงสวัสดิ์หน่วยงาน
ศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง

หมายเลขติดต่อ
0878902671

วันที่รับบริการ
2022-10-10

การดำเนินการแก้ปัญหา

ผลการปฏิบัติงาน