ข้อมูลการข้อให้บริการ


ฝ้าเพดานหล่นใส่ชั้นวางเครื่องแก้ว
น้ำซึมจากข้างบน จนฝ้าเพดานเปื่อย และหล่นใส่ชั้นวางเครื่องแก้ว เพดานเป็นรู 2 จุดใหญ่

ชื่อผู้ติดต่อ
น.ส.ปาณิศา สีภักดีหน่วยงาน
ศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง

หมายเลขติดต่อ
0994866973

วันที่รับบริการ
2022-04-29

การดำเนินการแก้ปัญหา

ผลการปฏิบัติงาน