ข้อมูลการข้อให้บริการ


กำจัดปลวกในห้องหนังสือ ชั้น 1 อาคารตัวยู
กำจัดปลวกในห้องจัดเก็บหนังสือ ชั้น 1 อาคารตัวยู เพื่อป้องกันหนังสือเสียหาย

ชื่อผู้ติดต่อ
น.ส.สุพรพรรณ บุญช่วยหน่วยงาน
สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

หมายเลขติดต่อ
8890

วันที่รับบริการ
2022-04-29

การดำเนินการแก้ปัญหา
อยู่ในขั้นตอนการจัดหาจัดจ้าง

ผลการปฏิบัติงาน