ข้อมูลการข้อให้บริการ


ไม้กระดกประตูกลาง (ประตูใหม่) กดไม่ค่อยลง
ไม้กระดกมีอาการค้าง และปุ่มกด กดไม่ค่อยลง

ชื่อผู้ติดต่อ
นายธนาชัย พรหมแก้วหน่วยงาน
งานบริหารทรัพย์สิน

หมายเลขติดต่อ
8822

วันที่รับบริการ
2022-05-06

การดำเนินการแก้ปัญหา

ผลการปฏิบัติงาน