ข้อมูลการข้อให้บริการ


เครื่อง Projector
1. เครื่อง projector ไม่ทำงาน 2. สายเชื่่อมต่อ Notebook กับ projector 3. Microphone

ชื่อผู้ติดต่อ
น.ส.นิตยา อัมรัตน์หน่วยงาน
งานวิจัย บัณฑิตศึกษา และวิเทศสัมพันธ์

หมายเลขติดต่อ
0945565338

วันที่รับบริการ
2022-06-24

การดำเนินการแก้ปัญหา

ผลการปฏิบัติงาน