ข้อมูลการข้อให้บริการ


ไม้กระดกประตูกลางค้าง
ไม้กระดกประตูกลางค้าง

ชื่อผู้ติดต่อ
นายธนาชัย พรหมแก้วหน่วยงาน
งานบริหารทรัพย์สิน

หมายเลขติดต่อ
0915322588

วันที่รับบริการ
2022-08-08

การดำเนินการแก้ปัญหา

ผลการปฏิบัติงาน