ข้อมูลการข้อให้บริการ


ไม้กระดกประตู 1 ไม่ทำงาน
ไม้กระดกประตู 1 ขึ้นลงไม่ได้

ชื่อผู้ติดต่อ
นายธนาชัย พรหมแก้วหน่วยงาน
งานบริหารทรัพย์สิน

หมายเลขติดต่อ
0915322588

วันที่รับบริการ
2022-08-17

การดำเนินการแก้ปัญหา

ผลการปฏิบัติงาน