ข้อมูลการข้อให้บริการ


เครื่องแสกนลายนิ้วมือ ชำรุด
เครื่องแสกนลายนิ้วมือ ชำรุด 1. หอดาหลา ประตูเปิดไม่ได้เมื่อไฟตก 2. หอนางยวน 6B ชำรุด

ชื่อผู้ติดต่อ
นายพนมสิทธิ์ สุดมาหน่วยงาน
ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

หมายเลขติดต่อ
8828

วันที่รับบริการ
2022-09-01

การดำเนินการแก้ปัญหา

ผลการปฏิบัติงาน