ข้อมูลการข้อให้บริการ ( ดูข้้อมูลแยกตามรายบุคคล )


รายการขอใช้บริการทั้งหมด
เครื่องปรับอากาศ ห้องพักอาจารย์ ผศ.ดร.สุทธิจิตต์ เชิง ทอง ทำงานอยู่ตลอดเวลา (ชั้น 2 ตึกตัวยู)    วันที่แจ้งเรื่อง 2022-10-07 13:23:33
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( )   ชื่อผู้ติดต่อ   (น.ส.วัลลภา ภู่วานิชย์) เบอร์ติดต่อ 8879 อ่านรายละเอียด... }
ปิดเครื่องแอร์ไม่ได้    วันที่แจ้งเรื่อง 2022-10-07 13:07:57
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( )   ชื่อผู้ติดต่อ   (นางสุทธิจิตต์ เชิงทอง) เบอร์ติดต่อ 0869454100 อ่านรายละเอียด... }
เครื่องปรับอากาศออกแต่ลม    วันที่แจ้งเรื่อง 2022-10-07 10:22:35
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( )   ชื่อผู้ติดต่อ   (น.ส.กังสดาล ไชยสุภา) เบอร์ติดต่อ 8619 อ่านรายละเอียด... }
แจ้งซ่อมเครื่องปรับอากาศ    วันที่แจ้งเรื่อง 2022-10-06 11:03:15
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นายสถาพร ทัศน์ทอง )   ชื่อผู้ติดต่อ   (น.ส.สุภาภัทร์ วัชระสวัสดิ์) เบอร์ติดต่อ 8888 อ่านรายละเอียด... }
ตู้กดน้ำร้อนหอนางยวนรั่ว    วันที่แจ้งเรื่อง 2022-10-06 09:29:46
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นายเมธา อำไพเมือง )   ชื่อผู้ติดต่อ   (นายพนมสิทธิ์ สุดมา) เบอร์ติดต่อ 8828 อ่านรายละเอียด... }
ตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าคลัสเตอร์ 1 B ค่าไฟฟ้ามากเกินปกติ    วันที่แจ้งเรื่อง 2022-10-06 09:19:28
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นายเมธา อำไพเมือง )   ชื่อผู้ติดต่อ   (นายพนมสิทธิ์ สุดมา) เบอร์ติดต่อ 8828 อ่านรายละเอียด... }
โถเยี่ยวห้องน้ำชายยิมเนเซียม น้ำไม่หยุดไหล    วันที่แจ้งเรื่อง 2022-10-04 13:04:19
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นายอภิชาติ สัมฤทธิ์ )   ชื่อผู้ติดต่อ   (นายนนทวัฒน์ จันอังคาร) เบอร์ติดต่อ 8867 อ่านรายละเอียด... }
เเป้นบาสเกตบอลยิมเนเซียม    วันที่แจ้งเรื่อง 2022-10-04 13:02:51
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( ธนพล คงทรัพย์/นายจันติ๊บ ใจยา )   ชื่อผู้ติดต่อ   (นายนนทวัฒน์ จันอังคาร) เบอร์ติดต่อ 8867 อ่านรายละเอียด... }
เปลี่ยนฝาห้องน้ำห้อง 305 อาคารโรงแรมเรือนนครินทร์    วันที่แจ้งเรื่อง 2022-10-03 15:29:04
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( ธนพล คงทรัพย์/นายจันติ๊บ ใจยา )   ชื่อผู้ติดต่อ   (นายพนมสิทธิ์ สุดมา) เบอร์ติดต่อ 8828 อ่านรายละเอียด... }
เปลี่ยนประตูหลังห้อง 305 อาคารโรงแรมเรือนนครินทร์    วันที่แจ้งเรื่อง 2022-10-03 10:24:42
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( ธนพล คงทรัพย์/นายจันติ๊บ ใจยา )   ชื่อผู้ติดต่อ   (นายพนมสิทธิ์ สุดมา) เบอร์ติดต่อ 8828 อ่านรายละเอียด... }
แจ้งซ่อมแอร์ห้องชีวโมเลกุล โครงงาน 3 (SC305)    วันที่แจ้งเรื่อง 2022-10-03 09:24:43
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นายสถาพร ทัศน์ทอง )   ชื่อผู้ติดต่อ   (น.ส.อรทัย แดงสวัสดิ์) เบอร์ติดต่อ 0878902671 อ่านรายละเอียด... }
ซ่อมแอร์ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อโครงงาน 3 ตึกวิทย์    วันที่แจ้งเรื่อง 2022-09-29 11:37:43
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นายสถาพร ทัศน์ทอง )   ชื่อผู้ติดต่อ   (น.ส.อรทัย แดงสวัสดิ์) เบอร์ติดต่อ 0878902671 อ่านรายละเอียด... }
หลอดไฟห้องเก็บของงานสวนที่ตึก LC เสียจำนวน 3 หลอด    วันที่แจ้งเรื่อง 2022-09-28 16:30:41
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นายเมธา อำไพเมือง )   ชื่อผู้ติดต่อ   (นายพัทธพล พรหมภักดี) เบอร์ติดต่อ 0637287033 อ่านรายละเอียด... }
แอร์เสีย เปิดไม่ติด ไม่ทำงาน    วันที่แจ้งเรื่อง 2022-09-28 08:26:45
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นายสถาพร ทัศน์ทอง )   ชื่อผู้ติดต่อ   (น.ส.ชัญญาภัค ทับจันทร์) เบอร์ติดต่อ 0634965641 อ่านรายละเอียด... }
ฝ่าห้องน้ำผุ ชำรุด เสื่อมสภาพ แฟลต3 ห้อง3c2    วันที่แจ้งเรื่อง 2022-09-28 08:26:44
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( ธนพล คงทรัพย์/นายจันติ๊บ ใจยา )   ชื่อผู้ติดต่อ   (นายวิบูลย์ ป้องกันภัย) เบอร์ติดต่อ 0866082161 อ่านรายละเอียด... }
หน้าต่างบานเฟี้ยม(กระจกหมุน)ติดขัดเสื่อมสภาพ    วันที่แจ้งเรื่อง 2022-09-28 08:24:58
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( ธนพล คงทรัพย์/นายจันติ๊บ ใจยา )   ชื่อผู้ติดต่อ   (นายวิบูลย์ ป้องกันภัย) เบอร์ติดต่อ 0866082161 อ่านรายละเอียด... }
ฝาครอบไฟเสื่อมสภาพแฟลต3 ห้อง3c2    วันที่แจ้งเรื่อง 2022-09-28 08:23:01
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นายเมธา อำไพเมือง )   ชื่อผู้ติดต่อ   (นายวิบูลย์ ป้องกันภัย) เบอร์ติดต่อ 0866082161 อ่านรายละเอียด... }
น้ำแอร์รั่ว    วันที่แจ้งเรื่อง 2022-09-27 14:51:42
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นายสถาพร ทัศน์ทอง )   ชื่อผู้ติดต่อ   (นายสากล โพธิ์เพชร) เบอร์ติดต่อ ๘๘๔๐ อ่านรายละเอียด... }
ชักโครกเสีย (น้ำไหลไม่หยุด)    วันที่แจ้งเรื่อง 2022-09-26 10:23:01
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นายอภิชาติ สัมฤทธิ์ )   ชื่อผู้ติดต่อ   (นายศุภัสชกรณ์ หลิมเฮงฮะ) เบอร์ติดต่อ 0946835919 อ่านรายละเอียด... }
เครื่องปรับอาการศเปิดไม่ติด    วันที่แจ้งเรื่อง 2022-09-26 09:51:35
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นายสถาพร ทัศน์ทอง )   ชื่อผู้ติดต่อ   (น.ส.อภิญญา วนวัฒนากุล) เบอร์ติดต่อ 8861 อ่านรายละเอียด... }
ห้องน้ำหน้าห้องสำนักงานเทคโนฯ    วันที่แจ้งเรื่อง 2022-09-22 13:52:51
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นายอภิชาติ สัมฤทธิ์ )   ชื่อผู้ติดต่อ   (น.ส.มาริษา เผือกเดช) เบอร์ติดต่อ 8824 อ่านรายละเอียด... }
ซ่อมพื้นของสำนักงาน จำนวน 40 จุด    วันที่แจ้งเรื่อง 2022-09-22 11:29:11
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( ธนพล คงทรัพย์ )   ชื่อผู้ติดต่อ   (น.ส.ฤทัยกานต์ สักกุณา) เบอร์ติดต่อ 8826 อ่านรายละเอียด... }
ซ่อมสวิทไฟติดเพดาน จำนวน 1 จุด    วันที่แจ้งเรื่อง 2022-09-22 11:26:32
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นายเมธา อำไพเมือง )   ชื่อผู้ติดต่อ   (น.ส.ฤทัยกานต์ สักกุณา) เบอร์ติดต่อ 8826 อ่านรายละเอียด... }
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม    วันที่แจ้งเรื่อง 2022-09-22 11:19:43
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( ธนพล คงทรัพย์/นายจันติ๊บ ใจยา )   ชื่อผู้ติดต่อ   (น.ส.ฤทัยกานต์ สักกุณา) เบอร์ติดต่อ 8826 อ่านรายละเอียด... }
งานซ่อมไฟ(หอพัก)    วันที่แจ้งเรื่อง 2022-09-22 09:40:42
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นายเมธา อำไพเมือง )   ชื่อผู้ติดต่อ   (นายพนมสิทธิ์ สุดมา) เบอร์ติดต่อ 8828 อ่านรายละเอียด... }
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่องไมโครเวฟ เนื่องด้วยเครื่องไมโครเวฟห้องครัวรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเสีย    วันที่แจ้งเรื่อง 2022-09-21 13:39:49
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นายเมธา อำไพเมือง )   ชื่อผู้ติดต่อ   (น.ส.ผ่องพรรณ รัตนมา) เบอร์ติดต่อ 8913 อ่านรายละเอียด... }
ท่อน้ำบริเวณลานพระบิดาแตกตรงข้ามเวทีกลาง    วันที่แจ้งเรื่อง 2022-09-21 11:31:11
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นายอภิชาติ สัมฤทธิ์ )   ชื่อผู้ติดต่อ   (นายพัทธพล พรหมภักดี) เบอร์ติดต่อ 8826 อ่านรายละเอียด... }
สายฉีดชำระ ชำรุอาคารครอบครัว3 B6    วันที่แจ้งเรื่อง 2022-09-20 11:28:40
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นายอภิชาติ สัมฤทธิ์ )   ชื่อผู้ติดต่อ   (นายพนมสิทธิ์ สุดมา) เบอร์ติดต่อ 8828 อ่านรายละเอียด... }
เครื่องปรับอากาศห้องฟิตเนสเสีย    วันที่แจ้งเรื่อง 2022-09-16 16:19:23
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นายสถาพร ทัศน์ทอง )   ชื่อผู้ติดต่อ   (น.ส.ศิริพร สอนปลอด) เบอร์ติดต่อ 8867 อ่านรายละเอียด... }
เเป้นบาสในยิมเนเซียม    วันที่แจ้งเรื่อง 2022-09-16 15:18:55
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( ธนพล คงทรัพย์ )   ชื่อผู้ติดต่อ   (นายนนทวัฒน์ จันอังคาร) เบอร์ติดต่อ 8867 อ่านรายละเอียด... }
อ่านทั้งหมด