ข้อมูลการข้อให้บริการ ( ดูข้้อมูลแยกตามรายบุคคล )


รายการขอใช้บริการทั้งหมด
ปลั๊กไฟ    วันที่แจ้งเรื่อง 2023-01-27 10:55:00
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นางสาวอรชร ลั่นเต้ง )   ชื่อผู้ติดต่อ   (นางวรารัตน์ เทียนศิลป์) เบอร์ติดต่อ 8825 อ่านรายละเอียด... }
เพดานน้ำรั่ว    วันที่แจ้งเรื่อง 2023-01-26 10:18:27
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( ธนพล คงทรัพย์ )   ชื่อผู้ติดต่อ   (น.ส.วิชชุดา นาคะสรรค์) เบอร์ติดต่อ 8841 อ่านรายละเอียด... }
ไฟสนามฟุตซอลเปิดไม่ติด    วันที่แจ้งเรื่อง 2023-01-23 19:08:12
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นางสาวอรชร ลั่นเต้ง )   ชื่อผู้ติดต่อ   (นายลิขิต พูลพัส) เบอร์ติดต่อ 8867 อ่านรายละเอียด... }
หลอดไฟฟ้าดับ    วันที่แจ้งเรื่อง 2023-01-23 15:37:57
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นางสาวอรชร ลั่นเต้ง )   ชื่อผู้ติดต่อ   (นายวิษณุ แก้วเสม็ด) เบอร์ติดต่อ 0918210380 อ่านรายละเอียด... }
ปั้มน้ำห้องเครื่องสระว่ายน้ำเบอร์ 4 ขึ้นไฟสีส้ม โอเวอร์โหลด    วันที่แจ้งเรื่อง 2023-01-23 12:04:35
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นางสาวอรชร ลั่นเต้ง )   ชื่อผู้ติดต่อ   (นายลิขิต พูลพัส) เบอร์ติดต่อ 8867 อ่านรายละเอียด... }
น้ำแอร์ ห้อง SC205 รั่ว    วันที่แจ้งเรื่อง 2023-01-23 12:02:43
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นางสาวอรชร ลั่นเต้ง )   ชื่อผู้ติดต่อ   (นายสากล โพธิ์เพชร) เบอร์ติดต่อ 0818938569 อ่านรายละเอียด... }
ปั้มน้ำห้องเครื่องสระว่ายน้ำเบอร์ 9 เปิดไม่ติด    วันที่แจ้งเรื่อง 2023-01-23 12:02:33
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นางสาวอรชร ลั่นเต้ง )   ชื่อผู้ติดต่อ   (นายลิขิต พูลพัส) เบอร์ติดต่อ 8867 อ่านรายละเอียด... }
ข้อต่อท่อน้ำห้องเครื่องสระว่ายน้ำรั่ว    วันที่แจ้งเรื่อง 2023-01-23 12:01:04
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นายอภิชาติ สัมฤทธิ์ )   ชื่อผู้ติดต่อ   (นายลิขิต พูลพัส) เบอร์ติดต่อ 8867 อ่านรายละเอียด... }
ไทม์เมอร์ปั้มน้ำสระว่ายน้ำไม่ทำงาน    วันที่แจ้งเรื่อง 2023-01-23 11:59:04
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นางสาวอรชร ลั่นเต้ง )   ชื่อผู้ติดต่อ   (นายลิขิต พูลพัส) เบอร์ติดต่อ 8867 อ่านรายละเอียด... }
ซ่อมท่อน้ำ    วันที่แจ้งเรื่อง 2023-01-20 13:52:27
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นายอภิชาติ สัมฤทธิ์ )   ชื่อผู้ติดต่อ   (นายอภิบูรณ์ โรจน์สวัสดิ์สุข) เบอร์ติดต่อ 0991173777 อ่านรายละเอียด... }
เครื่องทำคลอรีนสระว่ายน้ำ    วันที่แจ้งเรื่อง 2023-01-19 16:32:26
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นายอภิชาติ สัมฤทธิ์ )   ชื่อผู้ติดต่อ   (นายชัยรวี พัวพันธ์) เบอร์ติดต่อ 0887613906 อ่านรายละเอียด... }
หลอดไฟเสีย    วันที่แจ้งเรื่อง 2023-01-18 15:59:17
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นายเมธา อำไพเมือง )   ชื่อผู้ติดต่อ   (น.ส.นภสร ดาบทอง) เบอร์ติดต่อ 8825 อ่านรายละเอียด... }
ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา2(ประตูสีเหลือง) ชั้น1โซนB    วันที่แจ้งเรื่อง 2023-01-18 12:52:48
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นายสถาพร ทัศน์ทอง )   ชื่อผู้ติดต่อ   (นางวรรณลี พัฒนถลาง) เบอร์ติดต่อ 8848 อ่านรายละเอียด... }
ขอความอนุเคราะห์ยึดโต๊ะประชุมให้กลับมาสภาพใช้งานปกติ (เนื่องจากโต๊ะ 2 ตัวสกรูหลุดออกจากกัน) ณ ห้องปรชุมผู้บริหาร ชั้น 1 (ติดกับ สนง.คณะศิลปฯ)    วันที่แจ้งเรื่อง 2023-01-17 11:11:06
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นายธนพล คงทรัพย์ )   ชื่อผู้ติดต่อ   (น.ส.วัลลภา ภู่วานิชย์) เบอร์ติดต่อ 8879 อ่านรายละเอียด... }
กลอนประตูห้องชำรุด    วันที่แจ้งเรื่อง 2023-01-17 08:58:00
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( ธนพล คงทรัพย์ )   ชื่อผู้ติดต่อ   (น.ส.ณัฐภรณ์ ศรีภักดี) เบอร์ติดต่อ 0635818036 อ่านรายละเอียด... }
ท่อน้ำทิ้งตัน อาคารครอบครัว3 C1    วันที่แจ้งเรื่อง 2023-01-16 13:31:46
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( ธนพล คงทรัพย์ )   ชื่อผู้ติดต่อ   (นายพนมสิทธิ์ สุดมา) เบอร์ติดต่อ 8828 อ่านรายละเอียด... }
เปลี่ยนกุญแจโต๊ะทำงาน    วันที่แจ้งเรื่อง 2023-01-16 11:11:35
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( ธนพล คงทรัพย์ )   ชื่อผู้ติดต่อ   (น.ส.ประกายแก้ว โกวิทกิตติกุล) เบอร์ติดต่อ 0897267744 อ่านรายละเอียด... }
ขอความอนุเคราะห์ล้างเครื่องปรับอากาศ ห้องพักอาจารย์ 1 (ชั้น 1 ติดกับห้องอาเซียนพลัส หรือ ห้อง อ.เสถียร เดิมค่ะ)    วันที่แจ้งเรื่อง 2023-01-16 11:01:42
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นางสาวอรชร ลั่นเต้ง )   ชื่อผู้ติดต่อ   (น.ส.วัลลภา ภู่วานิชย์) เบอร์ติดต่อ 8879 อ่านรายละเอียด... }
เเจ้งซ่อมยิมเนเซียม    วันที่แจ้งเรื่อง 2023-01-12 14:47:10
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( ธนพล คงทรัพย์/นายจันติ๊บ ใจยา )   ชื่อผู้ติดต่อ   (นายนนทวัฒน์ จันอังคาร) เบอร์ติดต่อ 8867 อ่านรายละเอียด... }
แจ้งซ่อมสายชำระห้องน้ำหญิง    วันที่แจ้งเรื่อง 2023-01-11 16:16:43
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นายอภิชาติ สัมฤทธิ์ )   ชื่อผู้ติดต่อ   (นายลิขิต พูลพัส) เบอร์ติดต่อ 8867 อ่านรายละเอียด... }
แจ้งซ่อมไฟห้องน้ำหญิงสระว่ายน้ำ    วันที่แจ้งเรื่อง 2023-01-11 16:13:59
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นายเมธา อำไพเมือง )   ชื่อผู้ติดต่อ   (นายลิขิต พูลพัส) เบอร์ติดต่อ 8867 อ่านรายละเอียด... }
ห้องน้ำชาย ชั้น1 สนข    วันที่แจ้งเรื่อง 2023-01-11 13:42:16
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นายอภิชาติ สัมฤทธิ์ )   ชื่อผู้ติดต่อ   (น.ส.มาริษา เผือกเดช) เบอร์ติดต่อ 8824 อ่านรายละเอียด... }
ห้องน้ำหญิง ชั้น1 สนข    วันที่แจ้งเรื่อง 2023-01-11 13:41:02
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นายอภิชาติ สัมฤทธิ์ )   ชื่อผู้ติดต่อ   (น.ส.มาริษา เผือกเดช) เบอร์ติดต่อ 8824 อ่านรายละเอียด... }
งานซ่อมไฟฟ้าหอพัก    วันที่แจ้งเรื่อง 2023-01-11 10:34:22
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นายเมธา อำไพเมือง )   ชื่อผู้ติดต่อ   (นายพนมสิทธิ์ สุดมา) เบอร์ติดต่อ 8828 อ่านรายละเอียด... }
ซ่อมทั่วไปหอพัก    วันที่แจ้งเรื่อง 2023-01-11 10:29:22
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นายจันติ๊บ ใจยา )   ชื่อผู้ติดต่อ   (นายพนมสิทธิ์ สุดมา) เบอร์ติดต่อ 8828 อ่านรายละเอียด... }
ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนฝ้าเพดานรอยจุดน้ำรั่ว ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ฯ ชั้น 3    วันที่แจ้งเรื่อง 2023-01-11 09:46:11
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( ธนพล คงทรัพย์ )   ชื่อผู้ติดต่อ   (น.ส.วัลลภา ภู่วานิชย์) เบอร์ติดต่อ 8879 อ่านรายละเอียด... }
โคมตะแกรงครอบหลอดไฟห้องโครงงาน 3 (SC305) หลุดห้อยลงมา    วันที่แจ้งเรื่อง 2023-01-09 14:44:34
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นายเมธา อำไพเมือง )   ชื่อผู้ติดต่อ   (น.ส.อรทัย แดงสวัสดิ์) เบอร์ติดต่อ 0878902671 อ่านรายละเอียด... }
แจ้งถอดพัดลมเพดาน ห้องเรียนตึกยู ชั้น1    วันที่แจ้งเรื่อง 2023-01-09 10:55:10
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นายเมธา อำไพเมือง )   ชื่อผู้ติดต่อ   (น.ส.มาริษา เผือกเดช) เบอร์ติดต่อ 8824 อ่านรายละเอียด... }
ห้องน้ำ โซนSA-SD ชั้น2 ตึกวิทย์    วันที่แจ้งเรื่อง 2023-01-09 10:51:10
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นายอภิชาติ สัมฤทธิ์ )   ชื่อผู้ติดต่อ   (น.ส.มาริษา เผือกเดช) เบอร์ติดต่อ 8824 อ่านรายละเอียด... }
โถฉี่ห้องน้ำชาย ชั้น2 โซนUB (โซนห้องพักอาจารย์) จำนวน 5 โถ    วันที่แจ้งเรื่อง 2023-01-09 10:13:39
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นายอภิชาติ สัมฤทธิ์ )   ชื่อผู้ติดต่อ   (น.ส.มาริษา เผือกเดช) เบอร์ติดต่อ 8824 อ่านรายละเอียด... }
อ่านทั้งหมด