ข้อมูลการข้อให้บริการ ( ดูข้้อมูลแยกตามรายบุคคล )


รายการขอใช้บริการทั้งหมด
เปลี่ยนหลอดไฟ    วันที่แจ้งเรื่อง 2024-03-01 15:05:40
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นายเมธา อำไพเมือง/นายสิรวิชย์ ทองปรีชา )   ชื่อผู้ติดต่อ   (น.ส.สมัญญา ทวดสิญจน์) เบอร์ติดต่อ 8861 อ่านรายละเอียด... }
แจ้งซ่อมห้องนำ้ชาย-หญิง    วันที่แจ้งเรื่อง 2024-02-29 16:30:14
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นายอภิชาติ สัมฤทธิ์/นายจักรพรรณ เพชรทั่ง )   ชื่อผู้ติดต่อ   (น.ส.สมัญญา ทวดสิญจน์) เบอร์ติดต่อ 8861 อ่านรายละเอียด... }
หอพักพวงผกา ห้อง 3201ประตูห้องปิดไม่ได้    วันที่แจ้งเรื่อง 2024-02-29 14:26:43
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( )   ชื่อผู้ติดต่อ   (นายพนมสิทธิ์ สุดมา) เบอร์ติดต่อ 8828 อ่านรายละเอียด... }
เครื่องปรับอากาศออกแต่ลมค่ะ    วันที่แจ้งเรื่อง 2024-02-29 09:19:10
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นายสถาพร ทัศน์ทอง )   ชื่อผู้ติดต่อ   (น.ส.กังสดาล ไชยสุภา) เบอร์ติดต่อ 8619 อ่านรายละเอียด... }
ไฟฟ้า    วันที่แจ้งเรื่อง 2024-02-28 17:06:35
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นายเมธา อำไพเมือง/นายสิรวิชย์ ทองปรีชา )   ชื่อผู้ติดต่อ   (นายสุวัฒน์ จุฑาพฤทธิ์) เบอร์ติดต่อ 0902462311 อ่านรายละเอียด... }
ไฟห้องน้ำหอ พวงผกาชั้น4 เสีย    วันที่แจ้งเรื่อง 2024-02-28 11:45:43
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นายเมธา อำไพเมือง/นายสิรวิชย์ ทองปรีชา )   ชื่อผู้ติดต่อ   (นายพนมสิทธิ์ สุดมา) เบอร์ติดต่อ 8828 อ่านรายละเอียด... }
ไฟที่จอดรถหอพักนักศึกษาเสีย    วันที่แจ้งเรื่อง 2024-02-28 11:43:08
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นายเมธา อำไพเมือง/นายสิรวิชย์ ทองปรีชา )   ชื่อผู้ติดต่อ   (นายพนมสิทธิ์ สุดมา) เบอร์ติดต่อ 8828 อ่านรายละเอียด... }
ประตูหน้าห้อง LC 121 มีเสียงดัง    วันที่แจ้งเรื่อง 2024-02-28 11:13:12
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( ธนพล คงทรัพย์/นายจันติ๊บ ใจยา )   ชื่อผู้ติดต่อ   (นายภานุพันธ์ เหรียญเจริญ) เบอร์ติดต่อ 8862 อ่านรายละเอียด... }
ท่อน้ำรั่ว    วันที่แจ้งเรื่อง 2024-02-28 09:28:26
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( หัวหน้างานโครงสร้างฯ )   ชื่อผู้ติดต่อ   (นางวรารัตน์ เทียนศิลป์) เบอร์ติดต่อ 8820 อ่านรายละเอียด... }
แอร์มีเสียงดัง    วันที่แจ้งเรื่อง 2024-02-28 09:06:10
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นายสถาพร ทัศน์ทอง )   ชื่อผู้ติดต่อ   (น.ส.พัชราวัลย์ จันทร์ธิบดี) เบอร์ติดต่อ 8815 อ่านรายละเอียด... }
มีเสียงดัง    วันที่แจ้งเรื่อง 2024-02-28 09:02:38
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นายสถาพร ทัศน์ทอง )   ชื่อผู้ติดต่อ   (น.ส.เนาวรัตน์ แสนเฉย) เบอร์ติดต่อ 8815 อ่านรายละเอียด... }
แจ้งซ่อมโถปัสสาวะห้องน้ำชายอาคารสระว่ายน้ำ    วันที่แจ้งเรื่อง 2024-02-27 17:38:24
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นายอภิชาติ สัมฤทธิ์/นายจักรพรรณ เพชรทั่ง )   ชื่อผู้ติดต่อ   (นายลิขิต พูลพัส) เบอร์ติดต่อ 8867 อ่านรายละเอียด... }
ห้อง server มีอุณภูมิสูง 30 องศา    วันที่แจ้งเรื่อง 2024-02-27 16:10:35
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นายสถาพร ทัศน์ทอง )   ชื่อผู้ติดต่อ   (นายขวัญยืน ปานโม) เบอร์ติดต่อ 0896569712 อ่านรายละเอียด... }
ตรวจสอบท่อน้ำ หอพวงผกาชั้น3 ส่งกลิ่นเหม็น    วันที่แจ้งเรื่อง 2024-02-27 11:43:50
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นายอภิชาติ สัมฤทธิ์/นายจักรพรรณ เพชรทั่ง )   ชื่อผู้ติดต่อ   (นายพนมสิทธิ์ สุดมา) เบอร์ติดต่อ 8828 อ่านรายละเอียด... }
ไฟรั้วไม่ติด    วันที่แจ้งเรื่อง 2024-02-27 11:41:36
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นายเมธา อำไพเมือง/นายสิรวิชย์ ทองปรีชา )   ชื่อผู้ติดต่อ   (นายจรัสพงศ์ คงรอดเพ็ง) เบอร์ติดต่อ 8826/0821645950 อ่านรายละเอียด... }
น้ำโซนแปลงมะม่วงและคอกสุนัขไม่ไหล    วันที่แจ้งเรื่อง 2024-02-27 09:33:11
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นายอภิชาติ สัมฤทธิ์/นายจักรพรรณ เพชรทั่ง )   ชื่อผู้ติดต่อ   (นายพัทธพล พรหมภักดี) เบอร์ติดต่อ 0637287033 อ่านรายละเอียด... }
หอปาริชาติ ห้อง 5215 กระเบื้องแตก 1แผ่น    วันที่แจ้งเรื่อง 2024-02-23 10:32:22
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( ธนพล คงทรัพย์/นายจันติ๊บ ใจยา )   ชื่อผู้ติดต่อ   (นายพนมสิทธิ์ สุดมา) เบอร์ติดต่อ 8828 อ่านรายละเอียด... }
ไฟส่องทางบริเวณที่จอดรถข้างตึกคณะวิทย์ฯ    วันที่แจ้งเรื่อง 2024-02-22 16:58:35
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นายเมธา อำไพเมือง/นายสิรวิชย์ ทองปรีชา )   ชื่อผู้ติดต่อ   (น.ส.ปาณิศา สีภักดี) เบอร์ติดต่อ 0994866973 อ่านรายละเอียด... }
แอร์ห้องประชุมผู้ช่วยวิจัยคณะศิลปฯ ชั้น 3 ตัวยู ไม่สามารถใช้งานได้ เบรคเกอร์ตัดตลอด    วันที่แจ้งเรื่อง 2024-02-22 14:00:38
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นายสถาพร ทัศน์ทอง )   ชื่อผู้ติดต่อ   (น.ส.วัลลภา ภู่วานิชย์) เบอร์ติดต่อ 8879 อ่านรายละเอียด... }
แอร์ไม่เย็น ห้องLC309    วันที่แจ้งเรื่อง 2024-02-22 13:22:37
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นายสถาพร ทัศน์ทอง )   ชื่อผู้ติดต่อ   (น.ส.มาริษา เผือกเดช) เบอร์ติดต่อ 8824 อ่านรายละเอียด... }
แอร์เสีย    วันที่แจ้งเรื่อง 2024-02-22 13:11:07
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นายสถาพร ทัศน์ทอง )   ชื่อผู้ติดต่อ   (นางวรารัตน์ เทียนศิลป์) เบอร์ติดต่อ 8820 อ่านรายละเอียด... }
เครื่องกดน้ำดื่ม อาคารสระว่ายน้ำ น้ำขุ่น    วันที่แจ้งเรื่อง 2024-02-21 15:47:55
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( )   ชื่อผู้ติดต่อ   (นายชัยรวี พัวพันธ์) เบอร์ติดต่อ 0887613906 อ่านรายละเอียด... }
หอนางยวน ห้อง6B7ส้วมตัน    วันที่แจ้งเรื่อง 2024-02-21 10:43:40
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( ธนพล คงทรัพย์/นายจันติ๊บ ใจยา )   ชื่อผู้ติดต่อ   (นายพนมสิทธิ์ สุดมา) เบอร์ติดต่อ 8828 อ่านรายละเอียด... }
แอร์ห้องเขาท่าเพชรไม่เย็น    วันที่แจ้งเรื่อง 2024-02-20 12:38:12
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นายสถาพร ทัศน์ทอง )   ชื่อผู้ติดต่อ   (น.ส.ฤทัยกานต์ สักกุณา) เบอร์ติดต่อ 8826 อ่านรายละเอียด... }
แอร์ไม่เย็นและมีละอองน้ำ    วันที่แจ้งเรื่อง 2024-02-20 10:52:14
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นายสถาพร ทัศน์ทอง )   ชื่อผู้ติดต่อ   (น.ส.พัชราวัลย์ จันทร์ธิบดี) เบอร์ติดต่อ 8815 อ่านรายละเอียด... }
เครื่องปรับอากาศในห้องอาเซียน มีเสียงดังมากขณะใช้งาน    วันที่แจ้งเรื่อง 2024-02-15 16:50:33
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นายสถาพร ทัศน์ทอง )   ชื่อผู้ติดต่อ   (น.ส.วัลลภา ภู่วานิชย์) เบอร์ติดต่อ 8879 อ่านรายละเอียด... }
แจ้งซ่อมสายชำระและชักโครก    วันที่แจ้งเรื่อง 2024-02-15 11:41:54
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นายอภิชาติ สัมฤทธิ์/นายจักรพรรณ เพชรทั่ง )   ชื่อผู้ติดต่อ   (นายจรัสพงศ์ คงรอดเพ็ง) เบอร์ติดต่อ 8826/0821645950 อ่านรายละเอียด... }
แจ้งซ่อมไฟสนามแบดมินตัน    วันที่แจ้งเรื่อง 2024-02-15 08:37:32
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นายเมธา อำไพเมือง/นายสิรวิชย์ ทองปรีชา )   ชื่อผู้ติดต่อ   (นายลิขิต พูลพัส) เบอร์ติดต่อ 8867 อ่านรายละเอียด... }
เครื่องปรับอากาศน้ำรั่ว    วันที่แจ้งเรื่อง 2024-02-15 08:29:25
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นายสถาพร ทัศน์ทอง )   ชื่อผู้ติดต่อ   (นายอานนท์ โชติมณี) เบอร์ติดต่อ 8851 อ่านรายละเอียด... }
หอพักนางยวนคลัสเตอร์ 1B กระเบื้องเด่งเป็นอันตราย    วันที่แจ้งเรื่อง 2024-02-14 14:58:38
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( ธนพล คงทรัพย์/นายจันติ๊บ ใจยา )   ชื่อผู้ติดต่อ   (นายพนมสิทธิ์ สุดมา) เบอร์ติดต่อ 8828 อ่านรายละเอียด... }
อ่านทั้งหมด