ข้อมูลการข้อให้บริการ


ไฟห้องน้ำหญิง ชั้น 1โซน C ข้างห้องอุตสาหกรรมหนัก ศูนย์วิทย์ฯ
ไฟห้องน้ำหญิง ชั้น 1โซน C ข้างห้องอุตสาหกรรมหนัก ศูนย์วิทย์ฯ ไฟเปิดไม่ติด ทั้งห้องน้ำคนพิการ และห้องน้ำหญิง

ชื่อผู้ติดต่อ
น.ส.ปาณิศา สีภักดีหน่วยงาน
ศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง

หมายเลขติดต่อ
0994866973

วันที่รับบริการ
2022-04-22

การดำเนินการแก้ปัญหา

ผลการปฏิบัติงาน