ข้อมูลการข้อให้บริการ


ล้างแอร์ ห้อง215 ห้อง221 อาคารโรงแรมเรือนนครินทร์
ล้างแอร์ ห้อง215 ห้อง221 อาคารโรงแรมเรือนนครินทร์ เตรียมห้องพักสำหรับอาจารย์เข้าพักใหม่

ชื่อผู้ติดต่อ
นายพนมสิทธิ์ สุดมาหน่วยงาน
ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

หมายเลขติดต่อ
8828

วันที่รับบริการ
2022-04-22

การดำเนินการแก้ปัญหา

ผลการปฏิบัติงาน