ข้อมูลการข้อให้บริการ


ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่องปรับอากาศ
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่องปรับอากาศ ที่สำนักงานวิทยาลัยนานาชาติ เนื่องจากเครื่องปรับอากาศไม่เย็น อาการเดิมเหมือนรอบที่เเล้ว

ชื่อผู้ติดต่อ
น.ส.สุธิดา เภรีภาสหน่วยงาน
วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

หมายเลขติดต่อ
8866

วันที่รับบริการ
2022-04-26

การดำเนินการแก้ปัญหา

ผลการปฏิบัติงาน