ข้อมูลการข้อให้บริการ


แอร์ไม่เย็น
แอร์ไม่เย็น สองตัว ในห้อง SD 210 (FC/ 214, 215)

ชื่อผู้ติดต่อ
MR.SERGEY NOVIKOVหน่วยงาน
สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

หมายเลขติดต่อ
0835725356

วันที่รับบริการ
2022-04-28

การดำเนินการแก้ปัญหา

ผลการปฏิบัติงาน