ข้อมูลการข้อให้บริการ


ขอยืมลำโพงพร้อมไมค์
ขอยืมลำโพงพร้อมไมค์

ชื่อผู้ติดต่อ
นายสากล โพธิ์เพชรหน่วยงาน
ศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง

หมายเลขติดต่อ
0818938569

วันที่รับบริการ
2022-06-17

การดำเนินการแก้ปัญหา

ผลการปฏิบัติงาน