ข้อมูลการข้อให้บริการ


กำจัดมดดำ
มดดำเข้าไปทำรังภายในเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ตึกปฏิบัติการยางบนเข้า

ชื่อผู้ติดต่อ
นายโรจน์ระวี บุญมาหน่วยงาน
ศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง

หมายเลขติดต่อ
083-0599198

วันที่รับบริการ
2022-06-30

การดำเนินการแก้ปัญหา
ฉีดพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดมด

ผลการปฏิบัติงาน