ข้อมูลการข้อให้บริการ


ลำโพงลานกิจกรรมหอพักชำรุด
ลำโพงลานกิจกรรมหอพักชำรุด

ชื่อผู้ติดต่อ
นายพนมสิทธิ์ สุดมา



หน่วยงาน
ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

หมายเลขติดต่อ
8828

วันที่รับบริการ
2022-07-08

การดำเนินการแก้ปัญหา

ผลการปฏิบัติงาน