ข้อมูลการข้อให้บริการ


กำจัดปลวก และกำจัดมด
มีปลวกขึ้นชั้นวางของในห้องแลป อาคารยางบนเขา ทำให้ชั้นหักและพังลงมา / มีมดในอาคารจำนวนมาก และมีโอกาสเข้าไปในเครื่องมือ ส่งผลให้เครื่องมือเสียหาย

ชื่อผู้ติดต่อ
น.ส.วิชชุดา นาคะสรรค์หน่วยงาน
สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

หมายเลขติดต่อ
8841

วันที่รับบริการ
2022-08-10

การดำเนินการแก้ปัญหา
นำยาฉีดปลวกเข้าไปฉีด

ผลการปฏิบัติงาน
ฉีดกำจัดปลวกเสร็จสิ้น