ข้อมูลการข้อให้บริการ


แจ้งตัดต้นไม้
แจ้งตัดต้นไม้หน้าอาคารตัวยู บริเวณที่พาดทับหลังคาอยู่

ชื่อผู้ติดต่อ
นายนนทวัฒน์ จริงจิตรหน่วยงาน
งานโครงสร้างกายกาพและวิศวกรรม

หมายเลขติดต่อ
8820

วันที่รับบริการ
2022-10-14

การดำเนินการแก้ปัญหา
ให้คนงานดำเนินการตัดแต่งตามจุด

ผลการปฏิบัติงาน
ดำเนินการตัดแต่งจุดดังกล่าวเรียบร้อยเเล้ว