ระบบแจ้งซ่อม การขอใช้บริการงานบริหารทรัพย์สิน

ติดต่อได้ที่ 077-278826 เบอร์ภายใน 8826

การให้บริการภายใต้งานบริหารทรัพย์สิน

- จองห้องเรียน
- งานโสตทัศนูปกรณ์ (เครื่องเสียง,สื่อการเรียนการสอน)
- ระบบกล้องวงจรปิด
- ระบบไม้กระดก
- ระบบสแกนลายนิ้วมือ
- ขอใช้บริการอื่นๆ (ปลวก,ยุง,สุนัข ฯลฯ)