ข้อมูลการข้อให้บริการ


เครื่องปรับอากาศห้องฟิตเนสเสีย
เครื่องปรับอากาศห้องฟิตเนส(ฝั่งลู่วิ่ง)เครื่องที่2หน้าจอแสดงโค้ด

ชื่อผู้ติดต่อ
น.ส.ศิริพร สอนปลอดหน่วยงาน
ศูนย์กีฬาและสุขภาพ

หมายเลขติดต่อ
8867

วันที่รับบริการ
2022-09-23

การดำเนินการแก้ปัญหา

ผลการปฏิบัติงาน