ข้อมูลการข้อให้บริการ


สายฉีดชำระ ชำรุอาคารครอบครัว3 B6
ชื่อ-สกุล ผู้เข้าพัก กันตพัฒน์ สัจจพงศ์พันธุ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0896826281 อาคารที่พัก 3 หมายเลขห้องพัก B6 รายละเอียดการแจ้งซ่อม สายฉีดน้ำชักโครกรั่ว

ชื่อผู้ติดต่อ
นายพนมสิทธิ์ สุดมาหน่วยงาน
ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

หมายเลขติดต่อ
8828

วันที่รับบริการ
2022-09-21

การดำเนินการแก้ปัญหา

ผลการปฏิบัติงาน