ข้อมูลการข้อให้บริการ


งานซ่อมไฟ(หอพัก)
นางยวน 4A7 พัดลมไม่โคจร พิชญ์สินี ทองเนื้อขาว 064-1193218 นางยวน 4A2 พัดลมไม่โคจร สมิตตานัน ชัยเกิด 096-4085845 พวงผกา 3207 หลอดไฟเสีย อาซีมะห์ สาแระ 065-0341362 นางยวน 5A3 ไฟห้องน้ำเสีย บัณฑิตา ปันนุ้ย 061-1935224

ชื่อผู้ติดต่อ
นายพนมสิทธิ์ สุดมาหน่วยงาน
ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

หมายเลขติดต่อ
8828

วันที่รับบริการ
2022-09-29

การดำเนินการแก้ปัญหา

ผลการปฏิบัติงาน