ข้อมูลการข้อให้บริการ


ฝ่าห้องน้ำผุ ชำรุด เสื่อมสภาพ แฟลต3 ห้อง3c2
ฝ่าห้องน้ำผุ ชำรุด เสื่อมสภาพ

ชื่อผู้ติดต่อ
นายวิบูลย์ ป้องกันภัยหน่วยงาน
ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

หมายเลขติดต่อ
0866082161

วันที่รับบริการ
2022-10-31

การดำเนินการแก้ปัญหา

ผลการปฏิบัติงาน