ข้อมูลการข้อให้บริการ


ซ่อมแอร์ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อโครงงาน 3 ตึกวิทย์
แอร์ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (แอร์ตัวเล็กห้องด้านใน)โครงงาน 3 ตึกวิทย์ และรบกวนให้ช่วยล้างแอร์ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (แอร์ตัวใหญ่ห้องด้านนอก)

ชื่อผู้ติดต่อ
น.ส.อรทัย แดงสวัสดิ์หน่วยงาน
ศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง

หมายเลขติดต่อ
0878902671

วันที่รับบริการ
2022-10-05

การดำเนินการแก้ปัญหา

ผลการปฏิบัติงาน