ข้อมูลการข้อให้บริการ


โถเยี่ยวห้องน้ำชายยิมเนเซียม น้ำไม่หยุดไหล
-

ชื่อผู้ติดต่อ
นายนนทวัฒน์ จันอังคารหน่วยงาน
ศูนย์กีฬาและสุขภาพ

หมายเลขติดต่อ
8867

วันที่รับบริการ
2022-10-14

การดำเนินการแก้ปัญหา

ผลการปฏิบัติงาน