ข้อมูลการข้อให้บริการ


ตู้กดน้ำร้อนหอนางยวนรั่ว
ตู้กดน้ำร้อนหอนางยวนรั่ว

ชื่อผู้ติดต่อ
นายพนมสิทธิ์ สุดมาหน่วยงาน
ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

หมายเลขติดต่อ
8828

วันที่รับบริการ
2022-10-07

การดำเนินการแก้ปัญหา

ผลการปฏิบัติงาน